歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨 
免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享

歷史上的今天:

論壇通知
返回列表 發帖

餐廳大優惠

本文來自:多姿多采 創作與製圖論壇http://colorful.joinbbs.net/★ 或網路,轉貼請注明出處! 發主題者:夢迷離 您是第254位瀏覽者
有3個人~一齊去左間渡假屋玩~
租間屋一日要300蚊~
佢地比完錢~入去間屋玩
禁岩果日週年特價~1日只 要250蚊~
個老板叫個火計找番50蚊比佢地3個
點知個pk火計偷左20蚊
禁樣樣一人找番10蚊


佢地每人比左90蚊
加埋個pk火計果20蚊
90*3=270
270+20=290
???
果10蚊去左邊??

本帖隱藏的內容需要回復才可以瀏覽
[隨機語錄]:

返回列表