歡 迎 大 駕 光 臨 歡 迎 大 駕 光 臨 歡 迎 大 駕 光 臨 歡 迎 大 駕 光 臨 歡 迎 大 駕 光 臨 歡 迎 大 駕 光 臨 歡 迎 大 駕 光 臨 
免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享

歷史上的今天:

論壇通知
返回列表 發帖

最熱門的10種世界末日說法

本文來自:多姿多采 創作與製圖論壇http://colorful.joinbbs.net/★ 或網路,轉貼請注明出處! 發主題者:柔情結 您是第806位瀏覽者
 法國西南部的比加哈什村(Bugarachvillage),正準備應付世界末日論人士湧入,因為有人流傳,世界末日會在2012年發生,而這個風景如畫的村落,將是唯一倖存的地方。
世界未日-00.jpeg
2016-4-30 11:57
10種世界末日說法英國《每日電訊報》根據既有的證據,檢視了最熱門的10種世界末日說法,並研判其發生機率。
[隨機語錄]:

 最熱門的10種世界末日說法
1. 外星人入侵(可能性:1%

杞人憂天。研究員發現,每當地球遭受威脅的疑慮升高時,擔心外星人攻擊的恐懼也往往隨之提高。

世界末日-01.jpg
2016-4-30 12:39
 最熱門的10種世界末日說法
2. 小行星和地球相撞(可能性:2%

同樣是杞人憂天。

世界末日-02.jpg
2016-4-30 12:41
 最熱門的10種世界末日說法
3. 太陽引發大災難(可能性:3%

有末日論者認為,201212月,太陽發出的巨大火燄或噴發的氣體會吞噬地球。但這類太陽活動的威力,未強到足以毁滅地球。

世界末日-03.jpg
2016-4-30 12:44
 最熱門的10種世界末日說法
4. 地球磁極互換(可能性:1%

一種末日論是,地球的南北磁極很快就會互換,造成地球轉動方向逆轉,引發災難。但地質學家認為,即使地球兩極確有可能會大幅偏移,也要在100萬年後才發生。

世界末日-04.jpg
2016-4-30 12:47
 最熱門的10種世界末日說法
5. 超級火山爆發(可能性:10%

超級火山爆發會把大量有毒氣體噴入大氣層,導致全球陷入類似核戰後的核冬天。但沒證據超級火山爆發短期內會發生。

世界末日-05.jpg
2016-4-30 12:47
[隨機語錄]:

TOP

 最熱門的10種世界末日說法
3次世界大戰
(可能性:15%)
有人認為兩韓對峙可能成為第3次世界大戰的導火線。儘管朝鮮難測,但中美俄政府不顧後果一戰的可能性甚低

世界末日-06.jpg
2016-4-30 13:04
 最熱門的10種世界末日說法
7. 大規模死傷的恐怖襲擊(可能性:20%

明年是九一一恐襲10周年,但沒迹象顯示蓋達已擁生化核武,但始終有人擔心極端分子會推翻巴基斯坦政府,取得核武。

世界末日-07.jpg
2016-4-30 13:05
 最熱門的10種世界末日說法
8. 石油衰竭(可能性:40%

全球石油何時耗盡,仍是眾說紛云,各國仍有機會及時發展再生能源。

世界末日-08.jpg
2016-4-30 13:07
 最熱門的10種世界末日說法
9. 蜂群衰竭(可能性:70%

2008年冬,美國有逾三分之一的商業蜂房因蜂群衰竭失調而消失,蜂蝨、殺蟲劑以至氣候變化都被疑是元兇。若沒有蜜蜂,許多農作物也會滅絕,引發糧荒。

世界末日-09.jpg
2016-4-30 13:07
 最熱門的10種世界末日說法
10. 環境浩劫(可能性:70%

氣候變化令不少地區生態受破壞,出現極端天氣。

世界末日-10.jpg
2016-4-30 13:07
[隨機語錄]:

TOP

啲人又話南北兩極所有冰塊溶解
就會淹沒所有陸地
現在都證實咗兩極冰塊正在溶解
北極熊都搵唔到嘢食
點解反而呢個情況
仲低於 1 %呢 ?
[隨機語錄]:

TOP

2012年的末日說法
已成為謊言
[隨機語錄]:

TOP

返回列表