歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨 
免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享

歷史上的今天:

論壇通知
返回列表 發帖
連自己友也不會常上來
開放註冊的意義何在呢?
不過既然大家都想一試
那麼開放一個時期
也是可以接受的
暫決定在七月一日開放註冊
為期一個月
希望到時會有多些好主題
貼上來分享
[隨機語錄]:

TOP

轉眼過了半個月
反應冷清
看來這方法不行了
估計長期開放也不會有新成員
[隨機語錄]:

TOP

舉腳贊成........
[隨機語錄]:

TOP

舉腳贊成........
亞水 發表於 2014-5-20 13:48

水哥~
依加同玩wewet果時~
一樣係得d大陸廣告客註冊咋~
所以暫時關閉註冊先~
清咗班半年潛水ge廣告客先~
然後再開放返註冊~
[隨機語錄]:

TOP

水哥~
依加同玩wewet果時~
一樣係得d大陸廣告客註冊咋~
所以暫時關閉註冊先~
清咗班半年潛水ge廣告客先~
...
卜卜趣 發表於 2014-5-22 21:17

趣姐~  冇理由斬腳趾避沙蟲架,有大陸廣告客咪見一個封一個囉, 以前wewet都係咁架啦, 個論壇人流少內容唔夠咁咪人流更少囉。
1

評分人數

[隨機語錄]:

TOP

趣姐~  冇理由斬腳趾避沙蟲架,有大陸廣告客咪見一個封一個囉, 以前wewet都係咁架啦, 個論壇人流少內容 ...
亞水 發表於 2014-7-12 13:11

清廣告客只係一個短時期
我們只屬中型論壇
維持會員人數在100至150人之間
廣告客太多又佔據了這個指定人數
便會刪減半年都沒有浮出水面的潛水員
以利更替新會員
當然圍內的一班朋友
又或經朋友介紹來論壇的
我們是不會刪除的
感謝你的支持
[隨機語錄]:

TOP

趣姐~  冇理由斬腳趾避沙蟲架,有大陸廣告客咪見一個封一個囉, 以前wewet都係咁架啦, 個論壇人流少內容 ...
亞水 發表於 2014-7-12 13:11

雖然論壇人流少~
但並沒有因此而不作開放~
關閉短時間只為篩選會員而已~
因為有很多會員註冊了不止一個網名~
郤又不作發言~
唯有先將論壇關閉~
再逐一搜尋相同IP去刪減會員~
目的都是希望吸納願意發言的會員~
[隨機語錄]:

TOP

返回列表