歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨  歡 迎 大 駕 光 臨 
免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享

歷史上的今天:

論壇通知
返回列表 發帖

開放註冊~好唔好呢??

本文來自:多姿多采 創作與製圖論壇http://colorful.joinbbs.net/★ 或網路,轉貼請注明出處! 發主題者:卜卜趣 您是第1059位瀏覽者
我覺得會員要報到~
又要經我哋審核~
再拎到指定積分~
先可以到其他分區發表~
可謂係經過幾重過濾~
好冇開放註冊~
讓論壇更加熱鬧呢??
1

評分人數

  • Colorful

[隨機語錄]:

要討論這個問題
我們要先看我們原先的決定
基於大家沒有太多時間上來
才會表決為半開放式論壇
一來是防止大陸客洗版
二來是我們一班網路朋友敍腳
三來只為擺放我們的心頭好

其實我們可以看到
這裡的遊客並不多
我們也有開放給遊客註冊途徑
這是避免廣告客以名字註冊洗版
再藉著自己名字的廣告賺取回報

況且我們在版塊上的建構
大部分尚未完峻
開放註冊
也不會有好的東西
給會員觀賞
不過既然趣趣有建議
我們也不妨在這裡討論一下
歡迎大家發表意見
[隨機語錄]:

TOP

開放註冊有好有唔好
好既係多D人一齊玩
但當然係一班志同道合既朋友
就好似發表圖片咁
都多D野睇
有多D不同意見

唔好既係只係掛名會員
我地又冇乜時間去管理
自己一班友圍威喂
唔好搞亂論壇秩序
但多了一班會員
就有機會造成混亂
[隨機語錄]:

TOP

好同唔好開放註冊
未試過就一定唔會知道
有乜好同唔好既影響
但若然只得我哋一班人
肯定搵到好既主題係有限
我覺得可以一試
例如開放註冊一段時限
又或者限制住一個會員數目
睇過反應後
再決定可否繼續開放註冊
亦未嘗不可
[隨機語錄]:

TOP

我們若想交換資源
就有開放註冊的必要
才能讓共同愛好者
將他們的資源放上來
否則我們一群人
有一百一千個圖都好
就只有這些財產
並不會增長的
[隨機語錄]:

TOP

開放註冊都好ge
不過我覺得開放前
最好先整好水印
就算有會員轉貼圖片
都可以宣傳下個論壇
[隨機語錄]:

TOP

論壇尚未完善
我覺得呢個時候
並不適宜開放註冊
不如七月才開放一至兩個月吧
到時再看反應
再決定是否延長
[隨機語錄]:

TOP

呢度遊客都唔多個
冇乜人會註冊ka la
唔信可以試一個月睇睇
[隨機語錄]:

TOP